Maria Pettersson

Lärare i fritidshem, förstelärare, äventyrspedagog

Maria Pettersson

Lärare i fritidshem, förstelärare, äventyrspedagog

Biografi

Marias försteläraruppdrag på skolan är att väva samman och utveckla ett äventyrs- och fritidspedagogiskt upplevelsebaserat, socialt lärande över hela skoldagen. Även delaktig i fortbildningsinsatser för fritidshemspersonal i Helsingborgs stad.