Maria Glawe

Förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg

Maria Glawe

Förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg

Biografi

Maria arbetar som förstelärare och speciallärare inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Hon undervisar i svenska och svenska som andraspråk, är handledare i läslyftet och leder kollegialt lärande gällande språk-, läs- och skrivdidaktik.

Skribent på Lärarförbundets förstelärarblogg