Mahroo Khousravi

Förskollärare, Mölndals stad

Mahroo Khousravi

Förskollärare, Mölndals stad

Biografi

Mahroo Khousravi flyttade från Iran till Sverige 1996 och är utbildad förskollärare samt lärare i fysisk och NO för årskurs 1-7.
Hon arbetar som förskollärare på Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal och är språkutvecklare på enheten. Mahroo har skrivit boken ”flerspråkighet, alla barn, alla språk, alla dagar” som beskriver det förhållningssätt och arbete med flerspråkighet och interkulturalitet som pågår på Bosgårdens pedagogiska enhet.