Liz Fristedt

Lärare och handledare

Liz Fristedt

Lärare och handledare

Biografi

Liz Fristedt är Arete-meriterad grundskollärare 4-9. Har arbetat som pedagogisk utvecklingsledare och förstelärare. Flera års erfarenhet av Kooperativt lärande i egen undervisning både som klasslärare och ämneslärare. Har varit delaktig i framtagandet av Kooperativt lärande – samarbetsstrukturer för elevaktiv undervisning (Kagan, Stenlev 2017). Utbildning i Kooperativt lärande i Danmark och USA. Arbetar nu som lärare på Maria Parkskolan, Helsingborg samt med handledning och utbildning av Kooperativt lärande.