Liz Fristedt

ICF Coach och utbildningskonsult

Liz Fristedt

ICF Coach och utbildningskonsult

Biografi

Liz Fristedt har sin bakgrund som lärare, förstelärare och utvecklingsledare. Idag är hon ICF Coach och utbildningskonsult med fokus på implementering av Kooperativt lärande på skolor runt om i Sverige. Hon har utvecklat ett kooperativt bildstöd och initierat den första svenska boken i Kooperativt lärande tillsammans med Studentlitteratur. Kooperativt lärande – samarbetsstrukturer för elevaktiv undervisning. Hon är också styrelsemedlem i KoLiS – det nationella nätverket för Kooperativt lärande i Sverige.