Lisa Söderlund

Projektledare pedagogik och kommunikation

Lisa Söderlund

Projektledare pedagogik och kommunikation

Biografi

Lisa är mediepedagog som vill uppmuntra barn och unga till kreativt skapande med digital teknik, tidigare som pedagog på Tekniska museet. Som projektledare jobbar hon helst i samskapande projekt tillsammans med barn och unga, lärare och specialpedagoger, programmerare och ingenjörer.

Alla föreläsningar med Lisa Söderlund