Linda Ångman

Förskollärare

Linda Ångman

Förskollärare

Biografi

Linda Ångman är en positiv och engagerade förskollärare från Förskolan Kosmos i Ystad. Hon brinner för hundraspråkligheten, det relationella och att digitaliseringen blir en en naturlig del av förskolan.