Lina Cagérus Barucija

Legitimerad psykolog, Rädda barnen

Lina Cagérus Barucija

Legitimerad psykolog, Rädda barnen

Biografi

Lina Cagérus Barucija är legitimerad psykolog med psykoterapeutisk kompetens inom psykodynamisk terapi och EMDR. Lina är utbildad train the trainer i TMO (Trauma Medveten Omsorg) och är certifierad utbildare av Dr Howard Bath och Diana Boswell. Hon har också utbildats i TCTSY (Trauma Center Trauma Sensitive Yoga). Lina har tidigare arbetat inom högspecialiserad psykiatri för barn, ungdomar och vuxna med trauma- och migrationsrelaterad psykiatrisk problematik. Idag arbetar Lina på Rädda Barnens Centrum för barn och unga i utsatta livssituationer. Hon arbetar där med behandling av barn och unga samt med handledning, utbildning/föreläsning och påverkansfrågor inom flykt- och migrationsområdet. Lina är certifierad utbildare i Traumamedveten omsorg.