Kristina Alexanderson

Chef för Internet i skolan på IIS

Kristina Alexanderson

Chef för Internet i skolan på IIS

Biografi

Kristina Alexanderson är utbildad gymnasielärare i svenska och samhällskunskap och arbetar idag som chef för Internet i skolan på Stiftelsen för Internetinfrastruktur och är huvudansvarig för att se till att skoltävlingen Webbstjärnan fungerar och blir än bättre. Kristina är även Creative Commons Sveriges skolombudman, vilket innebär att hon på sin fritid arbetar med att sprida kunskap om Creative Commons. Hon har även skrivit en fantastisk Internetguide som heter Källkritik på Internet, utgiven 2012.