Kristina Alexanderson

Chef, internet i skolan, Internetstiftelsen

Kristina Alexanderson

Chef, internet i skolan, Internetstiftelsen

Biografi

Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Hon har hjälpt skolor och lärare att komma igång att arbeta med digital kompetens i över 10 år – tidigare med skoltävlingen Webbstjärnan och nu bland annat med Internetstiftelsens öppna lärresurs Digitala lektioner. Kristina brinner för att alla barn ska bli kunniga och medvetna internetanvändare och är författare till boken ”Källkritik på internet”. Hennes gedigna erfarenhet och entusiasmerande sätt har gjort henne till en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare.