Kim Ejdelind

Digitalista och förskollärare, Helsingborgs stad.