Katrin Hallberg

Lärare, Lunds kommun

Katrin Hallberg

Lärare, Lunds kommun

Biografi

Katrin Hallberg är lärare med inriktning matematik, no och svenska och arbetar för närvarande i åk 3. Hon är nominerad till Guldäpplet 2019, bland annat för att hon genom att utmana sig själv att hitta nya vägar att nå eleverna, även inspirerar andra. Att börja med IKT redan från förskoleklass och att bjuda in eleverna att tillsammans med henne utforska, lära sig och dokumentera olika saker med hjälp av iPad har banat väg för att fler lärare vill testa. Katrin har introducerat olika verktyg i syfte att bredda möjligheterna för alla elever att utmanas i sitt lärande med start från lågstadiet.