Katinka Leo

Projektledare och föreläsare

Katinka Leo

Projektledare och föreläsare

Biografi

Katinka Leo arbetar som projektledare på Meet in Grid. Hon har en bakgrund som förskollärare, förskolechef, Pedagogista, utvecklingsledare och kvalitetsledare på kommunal förvaltning. Hon är även legitimerad lärare i estetisk kommunikation och svenska.