Karin Hector-Stahre

Projektledare, Skolverket

Karin Hector-Stahre

Projektledare, Skolverket

Biografi

Karin Hector-Stahre är projektledare för regeringsuppdraget att digitalisera de nationella proven, på Skolverket.

Alla föreläsningar med Karin Hector-Stahre