Jörgen Ekberg

Fritidshemsutvecklare, Malmö stad

Jörgen Ekberg

Fritidshemsutvecklare, Malmö stad

Biografi

Jörgen Ekberg arbetar som utvecklingssamordnare på grundskoleförvaltningen. Jörgen arbetar med att stödja utvecklingen av fritidshemsverksamheten i Malmö stad. Det görs genom handledning, observation och fortbildning av personal och skolledning samt stöd till grundskoleförvaltningens utvecklingsarbete.