Jonas Monsén

Utvecklingsledare och Speciallärare

Jonas Monsén

Utvecklingsledare och Speciallärare

Biografi

Jonas jobbar som speciallärare på Fryshusets gymnasiesärskola, på programmet för Estetiska Verksamheter. Där har han också utvecklingsuppdrag för gymnasiesärskolan. Jonas är även förstelärare i specialpedagogik där han handleder specialpedagogerna och verkar för ett inkluderande förhållningssätt och tillgänglig undervisning för alla elever och all personal Fryshusets gymnasium.
Jonas har alltid jobbat med elever eller individer som på olika sätt avviker från normen och det är inom dessa områden som Han har sin erfarenhet och expertis. Inom dessa områden har Jonas föreläst, hållit workshops och haft olika konsultuppdrag.