Johanna Tengwall

Kurator

Johanna Tengwall

Kurator

Biografi

Johanna Tengwall  är socionom och samtalsterapeut och arbetar både som skolkurator på en grundskola och i företaget Sunt Fokus, där hon jobbar med föräldrakurser, hälsoinspiration och samtal. Johanna har en stark känsla för att fokusera på det som fungerar och arbetar utifrån ett salutogent perspektiv, alltså med fokus på det friska! Ett av mina största intresse är att inspirera till en hälsofrämjande livsstil bland både barn och vuxna!