Jessika Ståhl

förste fritidspedagog, Möllevångsskolan

Jessika Ståhl

förste fritidspedagog, Möllevångsskolan

Biografi

Jessika Ståhl arbetar som förstelärare i fritidshem på Möllevångsskolan i Malmö. Jessika arbetar med utveckling av skolans fritidshemsverksamhet genom handledning, fortbildning, inspiration och initiera pedagogiska samtal tillsammans med personalen och skolledningen.