Gudrun Svensson

Lektor i svenska som andraspråk

Gudrun Svensson

Lektor i svenska som andraspråk

Biografi

Gudrun Svensson är lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hennes forskning är främst inriktad mot praktiknära skolforskning om flerspråkighet i samarbete med lärare och elever, en verksamhet som alltmer kommit att få transspråkande i skolans samtliga ämnen i fokus.