Gita Chireh

Lärare i svenska som andraspråk

Gita Chireh

Lärare i svenska som andraspråk

Biografi

Gita Chireh är lärare i svenska som andraspråk på Komvux i Malmö där hon även är skolans IT-pedagog. Språkutveckling, formativ bedömning och användning av digitala resurser är kärnan i all hennes undervisning. Hon har tidigare även jobbat som SFI-lärare samt engelsk-och samhällslärare på gymnasiet.