Eva Henriksson Garatea

Förstelärare med inriktning på systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande

Eva Henriksson Garatea

Förstelärare med inriktning på systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande

Biografi

Eva är förstelärare med inriktning på systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande på S:t Petri skola i Malmö. Eva har varit aktiv i referensgrupper kring nationella prov och kursprovet i historia samt är läromedelsutvecklare på Natur och Kultur. Hon har också utvecklat material för Forum för Levande historia. Eva sitter med i den centrala gruppen för systematiskt kvaitetsarbete på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad. Hon skriver även i bloggen ”Systematiskt kvalitetsarbete i gymnasieskolan” på Pedagog Malmös hemsida.