Erika Kyrk Seger

Förskollärare och pedagogisk samordnare

Erika Kyrk Seger

Förskollärare och pedagogisk samordnare

Biografi

Erika är lärare för tidigare åldrar och har framförallt arbetat inom förskolans verksamhet som förskollärare men även med kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Idag arbetar Erika som utbildningskonsult och som pedagogisk samordnare för Gråbo förskolor. Erika är medförfattare till ”Mediepedagogik på barnens villkor” och bloggar på www.larandeframtid.com