Emma Wiking

Förstelärare med inriktning på systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande

Emma Wiking

Förstelärare med inriktning på systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande

Biografi

Emma är förstelärare med inriktning på systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande på S:t Petri skola i Malmö. Hon är processledare i läslyftet och leder kollegialt lärande i svenska. Emma skriver även i bloggen ”Systematiskt kvalitetsarbete i gymnasieskolan” på Pedagog Malmös hemsida.