Daniel Pamp

IT-pedagog

Daniel Pamp

IT-pedagog

Biografi

Daniel Pamp arbetar som IT – pedagog på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad. Förutom att vara ett stöd för kommunens pedagoger gällande användning av digitala verktyg, har han även tillsammans med kollegor ansvar för uppbyggnaden av självskattningsverktyget ”Varje elevs bästa digitala skola”.