Charlotta Öhlund

Socionom på Bris

Charlotta Öhlund

Socionom på Bris

Biografi

Charlotta Öhlund är socionom och arbetar på Bris. Charlottas arbete innebär att ge professionellt stöd till barn som flytt och nätverket runt barnen, i samarbete med kommuner och offentliga aktörer. Charlotta har sin bakgrund inom socialtjänsten med flyktingfamiljer, samt som skolkurator med mångårig erfarenhet av samtal med barn och unga.