Catharina Schill

Rektor, Lunds kommun

Catharina Schill

Rektor, Lunds kommun

Biografi

Catharina Schill har i femton år arbetat som rektor i Lunds kommun. Det som ger henne energi och skapar ett driv i vardagen är möjligheten varje dag att få se människor i alla åldrar få växa i såväl en utmanande som en och utvecklande miljö. Hon har vid ett flertal tillfällen fått möjlighet att beskriva hur organisation, ledarskap, vision och medskapande ger de intryck, uttryck och avtryck som skapar förutsättningar för att kunna möta läroplanens intentioner.