Camilla Jensen

förste fritidspedagog, Mellanhedsskolan

Camilla Jensen

förste fritidspedagog, Mellanhedsskolan

Biografi

Camilla Jensen arbetar som förstelärare i fritidshem på Mellanhedsskolan i Malmö. Camilla undervisar i hem- och konsumentkunskap åk 6 och på fritidshemmet i åk 2. Camilla är också pedagogisk föreningsutvecklare och engagerad i skolans hälsoarbete.