Annika Dopping

Moderator

Annika Dopping

Moderator

Biografi

Annika Dopping är årets moderator i SETT SYDs Styrnings- och Ledningsspår. Hon har i sitt arbete specialiserat sig på områdena social hållbarhet, ledarskap, entreprenörskap, innovation, miljö, hälsa och mänskliga frågor.
En av hennes passioner är att locka fram det bästa i människor och organisationer för att väcka stolthet, framtidstro, innovations- och handlingskraft. Hon brinner för att hjälpa andra utveckla sina verksamheter, både internt och externt, genom oväntade infallsvinklar, omvärldskunskap och ett unikt nätverk.