Annie Bergh

Förskollärare och Grundskollärare

Annie Bergh

Förskollärare och Grundskollärare

Biografi

Annie är bland annat utbildad till barnskötare, förskollärare, grundskollärare och arbetar sedan några år tillbaka med IKT, robotar och internationalisering på Pedagogisk Inspiration mot alla grundskolor i Malmö.