Anna F Stigsdotter

Förskolechef

Anna F Stigsdotter

Förskolechef

Biografi

Jag arbetar som förskolechef i Kungsbacka kommun. Digitalisering i förskolan har jag arbetat med under många år. Tidigare arbetade jag som förskollärare och IKT-pedagog. Många nyttiga erfarenheter bär jag med mig härifrån och omvandlar till min nuvarande roll som skolledare. Jag är involverad i Skolverkets arbete med digitalisering i förskolan, förskoleklass och fritidshem. Jag är en av medförfattare till ”Mediepedagogik på barnens villkor”. Samt att jag är ute och föreläser och inspirerar en hel del med digital kompetens i fokus.