Anna Åkerfeldt

Universitetslektor, Stockholms universitet

Anna Åkerfeldt

Universitetslektor, Stockholms universitet

Biografi

Anna Åkerfeldt är universitetslektor vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Annas forksningsintresse är lärande och bedömningspraxis i digitala inlärningsmiljöer.