Anette Holmqvist

Undervisningsråd på Skolverket

Anette Holmqvist

Undervisningsråd på Skolverket

Biografi

Anette Holmqvist är undervisningsråd på Skolverket och är utbildad bibliotekarie Hon är särskilt intresserad av informationssökning och källkritik på internet. På Skolverket arbetar hon med skolbibliotekens roll för digitalisering.