Anders Härdevik

Verksamhetschef för grundskolan i Enköpings kommun

Anders Härdevik

Verksamhetschef för grundskolan i Enköpings kommun

Biografi

Anders Härdevik har tidigare arbetat som skolutvecklare, debattör och författare. Han arbetade under många år med att på heltid utveckla och handleda skolor och kommuner såväl inom som utanför landets gränser. Anders sammanfattade sina tankar om skola utifrån en skolledares perspektiv i boken Tur för skolan – att den är obligatorisk. I nuvarande roll, som verksamhetschef för grundskolan i Enköpings kommun ligger fokus på medvetna val som gör verklig skillnad för den vi är till för – Eleven!