Quantcast

Vad har barnen i händerna?

02 Nov 2016
9:30 - 10:15
Sal 3a

Vad har barnen i händerna?

Det handlar inte om de digitala verktygen utan om i vilket sammanhang vi sätter dem. Ser vi teknik som ett komplement och inte en konkurrent till miljön och bjuder in flera i utforskandet krävs det att miljön erbjuder det. Digitala verktyg kan då istället förstärka barnens lek och berättelser. Under föreläsningen kommer jag att visa hur man kan tänka kring att koppla ihop tekniken med miljön och göra den tillgänglig för barnen.