Quantcast

Stå upp för varje barns rätt till sitt eget sätt

om att våga ta vara på olikheter i förskolans verksamhet

Stå upp för varje barns rätt till sitt eget sätt

Målgrupp: Förskola

Datum: 1/11

I förskolan finns många starkt levande normer om hur barn får lov att vara och agera. Ofta pratar vi om att olikheter är värdefulla men innebära det i den dagliga verksamheten? Linda berättar om hur vi kan skaffa oss arbetssätt som ger utrymme för barnens olikheter och hur vi kan skaffa mod och kunskap för att stå upp för barnens rätt att äga sina egna lärprocesser.