Quantcast

Nätmobbning, näthat och nätkärlek

02 Nov 2016
10:45 - 11:30
Sal 1

Nätmobbning, näthat och nätkärlek

Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare, Fritidshem, Gymnasieskola, Grundskola, Förskoleklass

Datum: 2/11

I föreläsningen Nätmobbning, näthat och nätkärlek ger Elza korta nedslag i forskningsläget kring nätmobbning och belyser vilka skillnader och likheter som finns mellan mobbning som äger rum på och utanför nätet. Hon resonerar kring hur fenomen som näthat och nätkärlek kan uppstå och hur nätet påverkar vår kommunikation. Du får även ta del av konkreta strategier och praktiska råd för att kunna stötta unga och göra deras nätanvändning tryggare. Föreläsningen riktar sig till alla som arbetar i skolan men även till föräldrar, idrottsledare och andra som är intresserade av ungas uppkopplade vardag.