Quantcast

Lärare som ledare

02 Nov 2016
9:30 - 10:15
Sal 5a

Lärare som ledare

Målgrupp: Grundskola

Datum: 2/11
Lärares ledarskap i och utanför klassrummet handlar bl a om relationer, struktur och rutiner. För att elever ska få effektiv lärmiljö så behöver vi lärare ibland organisera om vårt ledarskap, tänka nytt och utveckla nya metoder och strategier i våra klassrum. Såväl forskning som beprövad erfarenhet visar att lärare som är engagerade och trygga i sin lärarroll är framgångsrika lärare.  I föreläsningen beskriver vi olika sätt på hur det går att organisera sitt ledarskap och sin undervisning i och utanför klassrummet. Föreläsningen kommer också att handla om hur det går att använda klassrumsobservationer som ett redskap så att du som lärare kan utvärdera hur du strukturerar din undervisning och hur du i samspel med kollegor kan få ett utbyte med feedback och reflektion kring just ledarskap i klassrummet.