Quantcast

Digitaliserad undervisning på vetenskaplig grund

Digitaliserad undervisning på vetenskaplig grund

Målgrupp: Grundskola & Gymnasieskola

Datum: 1/11

För fem år sedan, när det började bli vanligt att elever fick en egen dator i skolan, fick vi lärare höra att undervisningen behövde förändras och anpassas efter teknikens alla möjligheter. Idag har pendeln svängt och istället är det lärarna som ställer krav på hur digitala verktyg och läromedel ska anpassas till och stötta undervisningen. Föreläsningen kommer att handla om hur lärare och programmerare tillsammans kan utveckla stöd för en digitaliserad undervisning som vilar på vetenskaplig grund.