Quantcast

Demokrati i skolan och för framtiden

Tid meddelas i okt

Demokrati i skolan och för framtiden

Spår: Pedagogspåret

Målgrupp: Förskoleklass & Grundskola

Vi lever i en tid där det är viktigt att på många nivåer arbeta med fördjupad förståelse av demokratiska värden och processer i skolan. Hur skapar du som ledare ett klassrum tillsammans med dina elever som präglas av demokrati ”på riktigt”? Hur kan du som ledare tillsammans med dina elever skapa en trygg studie och nätmiljö som präglas av respekt?