Om teknologin är svaret, vad är då frågan?

Vad är det lärare gör i undervisningen som faktiskt blir bättre när de använder digitala verktyg? Inom ramen för det här temat berättar erfarna lärare och skolledare hur de använder teknologi för att lösa några av skolans och förskolans utmaningar.
Läs mer om årets teman här >> 

Vilka fördelar finns det med att använda digitala verktyg i undervisningen?

Två av talarna på SETT SYD ger sin syn på teknologin!

Maria Wiman
Lärare och ”Årets punkare i skolvärlden”

Teknologin kopplar oss samman med omvärlden
Jag tänker att stora fördelen är att de digitala verktygen så enkelt kopplar oss samman med omvärlden! iPad till exempel är ju en helt magisk manick egentligen som kan ge oss kontakter med makthavare, kändisar, organisationer eller till och med andra världsdelar. Tack vare mail, Skype och sociala medier blir hela världen vårt klassrum!

För eleverna blir skolan viktig här och nu. De får enkelt en riktig mottagare till sina arbeten, kan diskutera med experter och samarbeta med människor i världens alla hörn.

Ur ett lärarperspektiv är det guld värt att eleverna blir så aktiva och får testa sina idéer utanför klassrummets väggar. Genom iPad eller dator når de så mycket längre med sina arbeten och kan kommunicera med mig, varandra eller en främling utan att det blir en stor grej. När man jobbar värdeskapande med sin klass och intentionen är att skolarbetet ska göra skillnad även utanför skolbyggnaden blir de digitala verktygen a och o.

Tobias Gard
Skolbibliotikarie

Med hjälp av digitala verktyg skapas fler goda läsare
Som skolbibliotekarie tycker jag att digitala verktyg hjälper mig mycket i mitt arbete med att få eleverna att hitta lusten att läsa. Jag spelifierar boksamtalen jag håller i med hjälp av en klassrummens smartboards och får på så sätt fler elever att vilja engagera sig och delta i samtalen. Väl utförda boksamtal utvecklar eleverna som läsare, så med hjälp av digitala verktyg skapas fler goda läsare kan man säga. Jag gillar också hur den digitala tekniken kan stötta de elever som har det lite extra kämpigt. Har en elev svårt att själv läsa en bok finns det alltid möjlighet att lyssna på en talbok på nätet, eller ta del av en spännande berättelse via en podcast.

Och när jag sedan ser alla tankar kring böcker och läsning som presenteras av unga människor på olika bloggar eller i vloggar och podcasts blir jag alldeles lycklig. Genom olika digitala verktyg kan vi ju på ett helt annat sätt en tidigare uttrycka våra åsikter kring det vi läst och inspirera andra att läsa och bli läsare.