Presentationer från SETT SYD 2017

En del av våra talare har valt att dela med sig av sina presentationer från SETT SYD. Klicka på knappen nedan för att ta del av dessa.

Inspirerande föreläsningar

Konferensprogrammet på SETT SYD ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelat stor roll. Innehållet presenteras genom inspirerande seminarier, föreläsningar och även mer praktiska workshops. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar.

Förutom konferensen finns ett aktivt mässgolv där utställare bjuder in till föreläsningar, workshops, diskussioner och mer!

Läs mer om utställningen här.