Quantcast

Konferensprogram

Konferensprogram

Konferensprogrammet på SETT SYD ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelat stor roll. Innehållet presenteras genom inspirerande seminarier, föreläsningar och även mer praktiska workshops. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar.

Temaområden 2017

Konferensens fokus utgår från tre temaområden. Våra teman är inga enskilda spår utan genomsyrar allt innehåll på SETT SYD 2017.

Att leda för lärande

Det råder ingen tvekan om att utmaningarna i skolan och förskolan idag ställer högre krav på ledarskapet då synen på ledare och auktoriteter har förändrats i samhället i stort. Men vad innebär då egentligen ett gott ledarskap i skolan? Hur skapar man en trygg miljö för elever där alla får utrymme att växa och lära? Inom det här temat får du praktiska råd om hur du kan utveckla ditt ledarskap för en ökad arbetsro och effektivitet. Här lyfts också elevdemokrati, och hur man arbetar med det på ett bra sätt utan att frånsäga sig sin auktoritet i klassrummet.

Om teknologin är svaret, vad är då frågan? 

Vad är det lärare gör i undervisningen som faktiskt blir bättre när de använder digitala verktyg? Precis som andra metoder och verktyg behöver teknologi användas med pedagogisk förankring på ett sätt som gör positiv skillnad. Inom ramen för det här temat berättar erfarna lärare och skolledare hur de använder teknologi för att lösa några av skolans och förskolans utmaningar. Hur kan du arbeta inkluderande, individualisera undervisningen, arbeta med elevaktiva arbetssätt eller öka motivationen för lärandet, är några av frågorna där teknologi kan vara ett av svaren.
 

Hjärnan i den moderna kontexten

Kunskaperna om hjärnan ökar hela tiden. Men hur går vi från denna kunskap till undervisning? Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Hur skapar vi förutsättningar för lärande och minimerar hindren? Inom ramen för det här temat får du chansen att lyssna på intressanta talare som berättar om den senaste forskningen inom neurovetenskapens spännande värld.