Quantcast

Konferensen

Inspirerande föreläsningar

Konferensprogrammet på SETT SYD ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelat stor roll. Innehållet presenteras genom inspirerande seminarier, föreläsningar och även mer praktiska workshops. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar.

Konferensens fokus utgår från tre temaområden. Våra teman är inga enskilda spår utan genomsyrar allt innehåll på SETT SYD. Temaområden för 2017 uppdateras inom kort. 

Talare på SETT SYD

Vi publicerar talare oc!h föreläsningar här på hemsidan i takt med att de blir klara, så håll utkik!

Styrnings- och ledningsspåret

Innehållet i detta spår är främst riktat till skolans chefer och beslutsfattare på olika nivåer. Områden som tas upp är ledarskapets betydelse, forskning och utveckling, systemintegrering, lärmiljöns betydelse, kvalitetssäkring, framtidskompetenser mm.

Välj föreläsning på plats

Du föranmäler dig inte till specifika föreläsningar utan väljer på plats vilka talare du vill lyssna till.

 

Allmänna lärar- och pedagogspåret

Riktar sig till dig som lärare eller pedagog och avhandlar intressanta och innovativa kunskaper, erfarenheter och fenomen som rör det moderna lärandet. Allt från ren pedagogik, modernt lärande, kreativitet, lärmiljöns betydelse och sociala medier till mer praktiknära exempel.