Hjärnan i den moderna kontexten – Ett av årets teman!

Kunskaperna om hjärnan ökar hela tiden. Men hur går vi ifrån denna kunskap till undervisning? Vad händer i hjärnan när vi lär oss? Hur skapar vi förutsättningar för lärande och minimerar hindren?

Läs mer om årets teman här >> 

Varför bör vi ha koll på hjärnan? 

Vi har frågat några av våra kunniga talare – Nedan är svaren!

Thord Nossborn
Konsult och grundare av begreppen
Brain Lean® och Neurolärarskap®

 

”Psykosocial ohälsa är förmodligen större än någonsin” 
Det som händer i lärarnas och elevernas hjärnor i skolan är inte bara viktigt, det är ”allt”! Idag är stress och risk för psykosocial ohälsa både elever och lärare förmodligen större än någonsin tidigare. När hjärnan på detta sätt befinner sig i ”hotläge” är den bara fokuserad på överlevnad. Lärarens hjärna befinner sig sedan inte bara i samspel med elevernas utan även med andra lärare, skolledning, skolverk/regler/politiker samt inte minst ”engagerade” föräldrar. Alla dessa bidrar till hur ”Sveriges viktigaste hjärnor” – lärarnas, mår och fungerar. Genom att förstå mera om vad som händer på kort och lång sikt i hjärnan i olika situationer och vilka faktorer som påverkar, kan skolan fungera betydligt bättre.

Annika Nilsson & Lena Winqvist
Hajja – pedagogik & kommunikation

”Med kunskap kan man förklara för eleverna varför 

Med kunskap om hjärnan kan man som pedagog skapa goda förutsättningar för lärandet i klassrummet och effektivisera sin undervisning utifrån exempelvis minne, mindset, motivation och stress. Det finns också en stor vinst i att lära eleverna om hjärnan så att de vet hur man lär.

Med kunskap om att hjärnan är plastisk och formbar kan man som pedagog förklara för eleverna varför det är naturligt att det är svårt när man lär sig något nytt och varför man måste träna för att utvecklas. Som pedagog kan man med grundläggande kunskaper om hjärnan effektivisera lärandet på så många sätt. Exempelvis kan man underlätta för arbetsminnet genom att skriva instruktioner på tavlan och stänga ute distraktioner som mobiltelefoner i klassrummet.

Med beprövad erfarenhet vet många pedagoger vad som fungerar i olika inlärningssituationer. Med kunskap om hjärnan kan man som pedagog både få en förklaring till varför den beprövade erfarenheten ofta fungerar men även få ett därför att förklara för eleverna med. Detta ger i sin tur eleverna möjlighet att verkligen ta över ansvaret för sin inlärning samt få en känsla av kontroll över hur de ska göra för att lära på ett effektivt sätt.

Stina Söderqvist
Forskningschef, Pearson Assessment

 

”Vi kan påverka elevernas inlärning”
Som lärare bör man ha koll på hjärnan eftersom det är där all inlärning faktiskt sker. Genom kunskap om de otroliga möjligheter till utveckling som finns i alla våra hjärnor och kan vi direkt påverka hur elever lär sig och hur de agerar i klassrummet.

Sissela Nutley
Forskningschef, Pearson Assessment

 

”Viktigt att veta hur man bäst tar till sig kunskap”
Eftersom hjärnan både har enorm kapacitet och samtidigt kraftiga begränsningar är det viktigt att veta hur den bäst tar till sig kunskap och vad man som lärare kan tänka på för att underlätta lärandet.