Zifro AB

Zifro AB

Monter: B:27
Telefonnummer: +4673-6001310
Mailadress: info@zifro.se

ZIFRO är ett komplett verktyg för att planera, genomföra och utvärdera lektioner inom programmering. I vår kodmiljö får eleverna genom praktisk problemlösning lära sig programmeringens grunder. Baserat på praktisk erfarenhet erbjuder vi aktiviteter som tar hänsyn till klassens alla individer. Så låter vi nästa generation bli redo för en digital framtid!

ZIFRO PLAYGROUND