Zcooly

Zcooly

Monter: D:05
Telefonnummer: 
Mailadress: info@zcooly.se

Zcooly är ett spännande koncept fyllt med spelifierat lärande. Vi startade 2012 med ambitionen att vara med och utveckla skolan med ny teknik, nya arbetssätt och roligt lärande.

Vi vill med Zcooly engagera och motivera barn till att vilja utmanas och lära sig mer genom att ta vara på barns drivkraft och intresse för spel. Med hjälp av spelets krafter får vi på så vis barn och unga intresserade av kunskap och lärande.

Vårt mål är att utveckla en hel värld full med roligt lärande i olika ämnen som engagerar och motiverar barn och vuxna både i skolan samt på fritiden.