Wizkids

Wizkids

Monter: C:10
Telefonnummer: 040 83848
Mailadress: info@wizkids.se

Mer tid till bättre undervisning

Mer än 500.000 elever och lärare på grundskolor, gymnasium och komvux använder idag våra molnbaserade läroverktyg och plattformar.

Intuitivt, flexibelt och innovativt är tre ord som kännetecknar alla våra produkter. När du samarbetar med oss, får du tekniska lösningar, som hjälper dig att optimera undervisningen.

Kontakta oss redan idag och hör efter hur du kan få undervisning på dina villkor.

Google for Education EMEA Partner of the Year 2015.

Nyheter

TxtAnalyser

ta-ikon-170x170

TxtAnalyser förbättrar ditt skrivande, snabbt och enkelt.

TxtAnalyser är ett unikt språkverktyg som hittar, och rättar, dina elevers stavfel och grammatiska misstag.

Läraren får en rapport för varje uppgift, student och grupp. TxtAnalyser besparar dig tid och låter dig fokusera på vad eleverna skriver, snarare än hur de skriver.

TxtAnalyser följer dina studenters utveckling. Statistikmodulen gör det möjligt för dig att formulera inlärningsmål för varje enskild elev och välja övningar som förbättrar deras skrivförmåga.

Syftet med TxtAnalyser är:

– att minska tiden som ägnas åt rutinuppgifter och ge läraren mer tid med eleverna i klassrummet.

– att göra eleverna bättre genom att rätta deras misstag och ge detaljerad återkoppling i realtid.

Det officiella lanseringseventet kommer att äga rum den 2:a november i samband med SettSyd. Under eventet kommer ni att träffa Stefan Pal och kan diskutera utvecklingen och idéerna bakom TxtAnalyser. Dessutom kommer ni att ha möjlighet att prova verktyget på plats.

Tyvärr har vi begränsat antal platser att erbjuda och därför önskar vi att ni anmäler er i god tid. Sista anmälningsdatum, oktober den 25:e 2016.

Anmäl er här redan idag!