Vattenhallen Science Center

Vattenhallen Science Center

Monter: E:08
Telefonnummer: 046-222 43 51
Mailadress: kontakt@vattenhallen.lu.se

Till Vattenhallen Science Center i Lund kommer nyfikna barn och vuxna som vill prova på olika experiment med fokus på naturvetenskap och teknik. Under helger och skollov är hallen öppen för allmänheten, och på vardagar kommer skolklasser och andra grupper på bokade besök. Vattenhallen hjälper också till att arrangera olika event, föreläsningar och barnkalas.
 
Inne i Vattenhallen hittar du också Naturvetenskapliga fakultetens planetarium, Lunds planetarium, där du med teknikens hjälp kan få en känsla av att flyga ut i universum och besöka planeter och galaxer.
 
Vattenhallen erbjuder inspiration genom skolbesök, praktik- och praoplatser och teknikprojekt. Grupper blir handledda genom vissa experiment, av studenthandledare och får möjlighet att själv experimentera. Under sommaren kan barn och ungdomar anmäla sig till vår tekniksommarskola/workshop.
 
Vattenhallen är också en arena för pedagogiska möten, föreläsningar, diskussioner och fortbildningar inom teknik och naturvetenskap.
  
ExperimentExpressen är den del av Vattenhallens utåtriktade verksamhet, där vi åker ut med våra aktiviteter runt om i länet. Denna verksamhet kan bokas in för ett besök på bibliotek, fritidsgård, skolan, festivaler eller företagsevent. 
 
I vår monter E:08 visar våra inspirerande studenter aktiviteter inom de globala målen och programmering. Bland annat bygger vi globalamålen-loppor och gör programmeringsaktiviteter som är anpassade från F-klassen till gymnasiet och lärarfortbildningar.
 
Välkomna!

Skolbesök i Vattenhallen

Företagsevent Vattenhallen

Det ska vara kul att experimentera!