VA SYD

VA SYD

Monter: D:26
Telefonnummer: 040-635 10 00
Mailadress: Kretseum@vasyd.se

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i Sydvästra Skåne och som även har hand om avfallshanteringen i Burlöv och Malmö. Vi är ett kommunalförbund vilket innebär att vi är en politiskt styrd organisation som består av våra medlemskommuners VA-verksamheter. Våra medlemskommuner är Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. 

Kretseum är namnet på VA SYDs pedagogiska verksamhet som består av Kretseum – Kretslopp & Kunskapscentrum, Hyllie Vattenpark, skolbesök på våra avloppsreningsverk i Lund, Eslöv och Malmö, samt vår webbsida Kretseum.se

Kretseum – Kretslopp & Kunskapscentrum är navet i VA SYDs pedagogiska verksamhet. Här lär vi på ett inspirerande och interaktiv sätt ut hur vatten, avfall och energi hanteras i den hållbara staden. Utställningen tar med besökarna på en resa genom staden som påvisar hur viktigt det är att leva hållbart och göra medvetna val i vardagen. Syftet med Kretseum är också att ge besökarna kunskap och kännedom om hur stadens samhällsbärande verksamheter fungerar och samverkar.

Vi håller också öppet för skolbesök på våra avloppsreningsverk Klagshamn i Malmö, Ellinge i Eslöv och Källby i Lund. Här får besökarna följa vattnets väg genom avloppsreningsverket, lära sig om de resurser som finns i avloppsvattnet, hur reningsprocesserna går till och om sin egen plats i och påverkan på detta kretslopp.

Hyllie vattenpark består av tio experimentella stationer som gör parken till ett spännande utflyktsmål för både Malmös skolor och allmänheten. Besökarna ska känna lust att utforska vattnet och fundera över dess egenskaper.

Kom och besök oss i vår monter D:26 för att prata om inspirerande och interaktivt lärande inom hållbar stadsutveckling. Välkommen!