UR

UR

Monter: D:25
Telefonnummer: 08-784 40 00, 0451-38 85 80
Mailadress: Kundtjanst@ur.se

Våra program inspirerar och väcker lust och nyfikenhet hos barn och elever. Oavsett om det handlar om att knäcka läskoden, hur samhället är uppbyggt eller hur du kan vara med och påverka.

För att våra program ska vara relevanta och användbara samarbetar vi med lärare och elever. Självklart utgår vi från styrdokument och läroplaner.