Unikum – Unikt Lärande

Unikum – Unikt Lärande

Monter: C:12
Telefonnummer: 08 720 16 00
Mailadress: kontakt@unikum.net

Sveriges största webbverktyg för samarbete kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskola och skola. Välkommen till vår monter E:12 där vi flera gånger varje dag kör korta visningar om hur man kan jobba smartare på webben kring:
* Förskola:Jobba smidigt med lärplattor kring pedagogisk dokumentation och systematisk uppföljning av barnens och verksamhetens utveckling
* Grundskola: Proffsigt samarbete kring mål, planer, elevdokumentation, systematiskt kvalitetsarbete samt stödinsatser
* Gymnasiet: Smart samarbete kring uppgifter, lärande, bedömning, kvalitet och stödinsatser med Unikum och Gafe / Office 365
* Stödinstatser: Smidigt och säkert kring stödinsatser, extra anpassning och åtgärdsprogram på webben. ring stödinsatser.
Schema längre ner på sidan. Välkommen!

Produkter

* Unikum FÖRSKOLA:
Med lärplattor och moderna, säkra pedagogiska webbverktyg blir det enklare att synliggöra barnens och förskolans utveckling. På så vis blir också dialogen med föräldrar enklare och proffsigare. I Unikum kan allt dessutom kopplas till läroplanen Lpfö98. Det ger nya möjligheter att jobba smidigt kring pedagogisk dokumentation och systematisk uppföljning av barnens och verksamhetens utveckling. Mer info här: http://www.unikum.net/forskola

* Unikum GRUNDSKOLA:
Unikum gör det enklare att jobba formativt med synliggöra elevens utveckling, genom att planeringar, bedömningsmatriser, läroplaner och reflektioner finns samlade på webben. På så vis kan samarbetet mellan elever, lärare och föräldrar bli smidigare och proffsigare. Mer info om grundskolan här: http://www.unikum.net/grundskola

* UNIKUM GYMNASIUM:
Unikum gör det enklare att synliggöra elevens utveckling, genom att planeringar, bedömningsmatriser, läroplaner och reflektioner finns samlade på webben. På så vis kan samarbetet mellan elever, lärare och föräldrar bli smidigare och proffsigare. Mer info om gymnasiet här: http://www.unikum.net/gymnasium

* Unikum STÖDINSATSER
Smidig och säker hantering av stödinsatser, extra anpassning och åtgärdsprogram på webben. Översikt, tydlighet och minskad risk att ärenden faller mellan stolar. Stödjer Skolverkets Allmänna Råd kring Uppmärksamma, Utreda, Utarbeta, Genomföra, följa upp och Utvärdera.
Mer info här http://www.unikum.net/kommun/stodinsatser/

* Unikum MEDARBETARSAMTAL:
Många skolor och kommuner ser medarbetarsamtal som en viktig länk i kedjan kring systematisk kvalitetsutveckling. Med stöd på webben blir det smidigare att hantera förberedelser innan samtalet, dokumentation under samtalet samt uppföljning av överenskommelser efter samtalet. Mer här: http://unikum.net/www.kommun/medarbetare/

* Nationella SKOLBANKEN:
Skolbanken innehåller över 200 000 planeringar, matriser och samtalsmallar. Den växer dessutom så det knakar. Idén är att alla delar med sig av sina idéer och i utbyte får tillgång till andras material. Du kan använda materialet själv, vidareutveckla det och göra om bara du berättar vem som givit dig inspirationen.
Materialet har tagits fram av pedagoger från hela landet, som använder det på riktigt med barn och elever i förskolor och skolor. Mer här: http://skolbanken.unikum.net

Erbjudanden

I år visar vi följande:
* Förskola:Jobba smidigt med lärplattor kring pedagogisk dokumentation och systematisk uppföljning av barnens och verksamhetens utveckling
* Grundskola: Proffsigt samarbete kring mål, planer, elevdokumentation, systematiskt kvalitetsarbete samt stödinsatser
* Gymnasiet: Smart samarbete kring uppgifter, lärande, bedömning, kvalitet och stödinsatser med Unikum och Gafe / Office 365
* Stödinstatser: Smidigt och säkert kring stödinsatser, extra anpassning och åtgärdsprogram på webben. ring stödinsatser.

Bildgalleri

unikum_molnet_apps-646x424
Unikum_gymnasium
systempussel_Ipad
Röd_tråd_1-19år

Filmklipp från Unikum