Teskedsorden

Teskedsorden

Monter: A:23
Telefonnummer: 0707630565
Mailadress: info@teskedsorden.se

Tillsammans för mångfald och tolerans!

Teskedsordens målsättning är att tidigt nå barn och ungdomar i olika utbildningsnivåer och starta samtal om tolerans och medmänsklighet. Med hjälp av kultur – litteratur, film, spel – vill vi få dem, och även vuxna, att reflektera kring dessa viktiga frågor. Just nu arbetar vi bland annat med en app mot rasism för högstadiet och gymnasiet samt en interaktiv bok om mänskliga rättigheter och inkludering för förskola.

Teskedsorden tror på fantasins kraft, och att kultur är en väg till förståelse mellan människor. Vi tar fram material till skolor som åtföljs av lärarhandledningar med förslag på lämpliga övningar. Teskeden är en symbol för handling, att även en liten handling har betydelse. Många teskedar kan tillsammans släcka en eld!

Följ oss på Facebook/teskedsorden, Instagram/teskedsorden, twitter/teskedsorden